Promocje
 
NASI ODBIORCY
 
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
 
Bestsellers
 
Polecane
 
Recenzje
 

Polityka prywatności

 1. REGULAMIN SPRZEDAŻY
 2. Sklep internetowy www.infsystem.internetdsl.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Informacje zawarte na stornie www.infsystem.internetdsl.pl nie stanowią oferty lecz zaproszenie do rokowań.
 4. Na podstawie tych informacji Kupujący, składając wstępne zamówienie, dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany.
 5. Na tej podstawie system informatyczny wysyła do Kupującego pocztą elektroniczną automatyczną odpowiedź o przyjęciu zgłoszenia chęci kupna.
 6. Akceptując informację otrzymaną z systemu informatycznego Kupujący składa ostateczne zamówienie przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych na stroniewww.infsystem.internetdsl.pl.
 7. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą wysłania przez Sprzedającego do Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 powyżej.
 8. W przypadku niedostępności części towarów objętych wstępnym zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o jego dalszych losach (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 11. Kupujący nie może wprowadzać zmian w ostatecznym zamówieniu i nie może anulować złożonego ostatecznego zamówienia.
 12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej , wprowadzania nowych towarów do sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian w dowolnym momencie. Ceny w sklepie internetowym i ceny w sklepach partnerskich mogą się różnić.
 14. Termin otrzymania przesyłki to 48 godzin. Czas dostawy ulega wydłużeniu o dni świąteczne i soboty. Dostawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa przewozowego. Wszystkie przesyłki są dostarczane poprzez firmy kurierskie na koszt Kupującego.Koszt transportu wynosiwedług zamówieniabrutto w przypadku płatności za pobraniem + 5 zł. Płatność za towar należy realizować w wysokości wskazanej na fakturze w momencie odbioru przesyłki za pobraniem bezpośrednio do rąk kuriera, lub bezpośrednio w sklepie po wybraniu opcji odbiór osobisty. W przypadku wyboru opcji odbiór osobisty koszty transportu wynoszą 0zl.
 15. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia jeżeli ilość zamówionych sztuk tego samego artykułu jest powyżej 10szt.
 16. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 17. przy odbiorze - należność pobiera kurier;
 18. przy odbiorze w sklepie - należność pobiera sprzedawca;
 19. płatność kartą lub e-przelewem
 20. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu w wypadkach: 
 21. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 22. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 23. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 24. uszkodzenia lub widocznych śladów używania towaru,
 25. Naruszenia oryginalnych opakowań kaset MC, płyt CD, płyt DVD.
 26. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot". Po zgłoszeniu zwrotu klient otrzymuje drogą elektroniczną numer RMA który musi zostać umieszczony na liście przewozowym. Brak takiego numeru spowoduje automatyczne odesłanie przesyłki z powrotem do Kupującego. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego prawidłowo zwróconego towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 27. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 28. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 29. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI
 30. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym www.infsystem.internetdsl.pl  objęte są gwarancją producenta.
 31. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do wskazanego w karcie gwarancyjnej serwisu. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów lub potrzebą sprowadzenia części zamiennych okres naprawy może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 32. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do serwisu wskazanego w karcie gwarancyjnej. 
 33. Sprzęt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym oraz musi być kompletny (opakowanie, dokumentacja, sterowniki, kable itp.). W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo. Sprzedający nie odpowiada w takim przypadku za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.
 34. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na koszt odbiorcy.
 35. Sprzedawca powiadamia kupującego na piśmie drogą elektroniczną o odrzuceniu, roszczenia gwarancyjnego. Utrata gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: szkodliwym promieniowaniem, urazami mechanicznymi, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zwarciem instalacji elektrycznej, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
 36. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (kiedy usterka nie zostanie potwierdzona) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę oraz transport.
 37. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.

 38.